Tài khoản:
Mật khẩu:
Ghi nhớ tài khoản
Đăng nhập Đăng ký
THI SÁT HẠCH
CHỌN MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐỂ SÁT HẠCH
Vấn vương hương vị pa pỉnh tộp Tây Bắc Xem thêm

Người Thái vùng Tây Bắc có câu: “Gà tơ tần đem đến. Không bằng pa pỉnh tộp đem cho” nói lên sự trân quý của đồng bào với giá trị của món ẩm thực này không chỉ bởi hương vị mà còn ở ... (Ban quản trị) 234